by nils sekiya
2004年7月18日〜19日

池坊いけばな展
すえひろーどインフォメーション
べっぴんサロンにて


涼しげなガラスの花器や、高岡銅器も活躍!

クリックで拡大

高岡銅器も一役!
sekiya