by nils sekiya
2003年7月22日

高岡すえひろーど七夕飾り
願い七夕
あなたの願いを託しませんか?
七夕行事で商店街に飾ります
願いが叶うかもよ?

べっぴんサロンにて

sekiya